εκφαυλίζω


εκφαυλίζω
εκφαυλίζω, εκφαύλισα βλ. πίν. 33

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐκφαυλίζω — depreciate pres subj act 1st sg ἐκφαυλίζω depreciate pres ind act 1st sg ἐκφαυλίζω depreciate pres subj act 1st sg ἐκφαυλίζω depreciate pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εκφαυλίζω — (AM ἐκφαυλίζω) μσν. νεοελλ. κάνω κάτι ή κάποιον φαύλο, ευτελή, χειρότερο από ηθική άποψη, εξευτελίζω, διαφθείρω, εξαχρειώνω, εκφυλίζω «η φτώχεια εκφαυλίζει τους ανθρώπους» «έπειτα από κάθε πόλεμο τα ήθη εκφαυλίζονται» μσν. αρχ. περιφρονώ, θεωρώ… …   Dictionary of Greek

  • εκφαυλίζω — εκφαύλισα, εκφαυλίστηκα, εκφαυλισμένος, μτβ., κάνω κάτι φαύλο, χειρότερο από ηθική άποψη, διαφθείρω: Η αγριότητα του πολέμου εκφαυλίζει τον άνθρωπο …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἐκφαυλίζεσθε — ἐκφαυλίζω depreciate pres imperat mp 2nd pl ἐκφαυλίζω depreciate pres ind mp 2nd pl ἐκφαυλίζω depreciate pres imperat mp 2nd pl ἐκφαυλίζω depreciate pres ind mp 2nd pl ἐκφαυλίζω depreciate imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) ἐκφαυλίζω depreciate …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκφαυλίζετε — ἐκφαυλίζω depreciate pres imperat act 2nd pl ἐκφαυλίζω depreciate pres ind act 2nd pl ἐκφαυλίζω depreciate pres imperat act 2nd pl ἐκφαυλίζω depreciate pres ind act 2nd pl ἐκφαυλίζω depreciate imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) ἐκφαυλίζω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκφαυλίσει — ἐκφαυλίζω depreciate aor subj act 3rd sg (epic) ἐκφαυλίζω depreciate fut ind mid 2nd sg ἐκφαυλίζω depreciate fut ind act 3rd sg ἐκφαυλίζω depreciate aor subj act 3rd sg (epic) ἐκφαυλίζω depreciate fut ind mid 2nd sg ἐκφαυλίζω depreciate fut ind… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκφαυλίσῃ — ἐκφαυλίζω depreciate aor subj mid 2nd sg ἐκφαυλίζω depreciate aor subj act 3rd sg ἐκφαυλίζω depreciate fut ind mid 2nd sg ἐκφαυλίζω depreciate aor subj mid 2nd sg ἐκφαυλίζω depreciate aor subj act 3rd sg ἐκφαυλίζω depreciate fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκφαυλιεῖ — ἐκφαυλίζω depreciate fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐκφαυλίζω depreciate fut ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) ἐκφαυλίζω depreciate fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐκφαυλίζω depreciate fut ind act 3rd sg (attic epic …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκφαυλιζομένων — ἐκφαυλίζω depreciate pres part mp fem gen pl ἐκφαυλίζω depreciate pres part mp masc/neut gen pl ἐκφαυλίζω depreciate pres part mp fem gen pl ἐκφαυλίζω depreciate pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκφαυλιζόντων — ἐκφαυλίζω depreciate pres part act masc/neut gen pl ἐκφαυλίζω depreciate pres imperat act 3rd pl ἐκφαυλίζω depreciate pres part act masc/neut gen pl ἐκφαυλίζω depreciate pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)